Σελίδες

Το διαιρε και βασιλευε ηταν και ειναι μια παγια τακτικη για να χωριζουν...και να εξουσιαζουν.

" ΟΤΑΝ ΗΘΡΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
ΤΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑ.
ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ.
ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑ.
ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ.
ΟΤΑΝ ΗΘΡΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑ.
ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ "


ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤΠέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΥΠΟΙΚ: «Πατήστε με μολύβι τις ξεβαμμένες αποδείξεις»


Οδηγίες για γέλια και για κλάματα από το υπουργείο, λίγους μήνες πριν ισχύσει το μέτρο των αποδείξεων.

Οδηγίες για  τους τρόπους διαπόμπευσης όσων συλλαμβάνονται για φοροδιαφυγή, ακόμα και μέσω του Διαδικτύου, δίνει το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιο που απέστειλε στις υπηρεσίες του.  

Όπως τονίζεται  σε αυτήν, η δημοσιότητα των φορολογικών δεδομένων συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων, που -σύμφωνα  με στατιστικά στοιχεία- αποφεύγουν  να δηλώνουν τα πραγματικά  τους εισοδήματα "αποτελεί ένα εύλογο μέτρο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής".
Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται η χρήση του διαδικτύου στη δημοσιοποίηση του καταλόγου φορολογουμένων που συντάσσεται κάθε χρόνο από κάθε Δ.Ο.Υ. και που περιέχει:
α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία μιας επιχείρησης,
β) Τον τίτλο και τα στοιχεία των φορολογουμένων,
γ) Το καθαρό εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα,
δ) Το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία και
ε) Τον φόρο που αναλογεί σε αυτό.
Ωστόσο ορίζεται ότι δικαίωμα πρόσβασης στο συγκεκριμένο κατάλογο φορολογουμένων (που αποτελεί "δημόσια πληροφορία") θα έχουν πλέον και "ταυτοποιημένοι" χρήστες του διαδικτύου. Η ταυτοποίηση του χρήστη που έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο κατάλογο δυσχεραίνει, κατά κάποιο τρόπο, την μαζική εξαγωγή δεδομένων, προστατεύοντάς τα -σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών- από επεξεργασία που δε δικαιολογείται από το σκοπό του νόμου, όπως π.χ. για εμπορική εκμετάλλευση των οικονομικών στοιχείων.
Έτσι, αναφέρεται στην εγκύκλιο, επειδή η πρόσβαση στον κατάλογο δεν θα είναι "ανοικτή" αλλά ελέγξιμη και θα γίνεται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα καθοριστούν από υπουργική απόφαση, θεωρείται πως τηρείται η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Τα "ψιλά γράμματα" για  τις αποδείξεις
Σε μία απίστευτης εμπνεύσεως κίνηση, το υπουργείο  Οικονομικών υποχρεώνει με την ίδια εγκύκλιο (ΠΟΛ 1135/4-10-2010) τους φορολογούμενους να … "κάνουν μαγικά" για να μην … ξεθωριάσουν τα γράμματα των ΑΛΠ που καταθέτουν στην εφορία για έκπτωση.
Συγκεκριμένα ορίζεται: "Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε  να καθίσταται στη συνέχεια  εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή θα πρέπει να διακρίνεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτή, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό".
Ζητάνε δηλαδή έτσι από τον φορολογούμενο να «μαυρίσει» τα στοιχεία με δικό του στιλό τις αποδείξεις των οποίων το θερμογραφικό χαρτί των ΑΛΠ ασπρίζει ή μαυρίζει εύκολα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Με βάση την  ίδια εγκύκλιο, οι αποδείξεις θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ σε κλειστό φάκελο, ή θα συμπληρώνεται μόνο μια ειδική ηλεκτρονική φόρμα και θα φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. Θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος.
Επίσης:
α) προστίθενται αποδείξεις δαπανών που γίνονται δεκτές για έκπτωση φόρου, όπως:
* των Ε.Λ.Τ.Α.,
* εταιριών Courier
* χρηματιστηριακές υπηρεσίες
* παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο
β) εξαιρούνται ρητά αποδείξεις δαπανών όπως για:
* αγορά κρατικών λαχείων, τυχερά παιχνίδια (ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ), Καζινο.
* ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες
* εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο
Επιπλέον:
* Το ποσό των δαπανών επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων
* Μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον,
Πώς «μοιράζονται » οι αποδείξεις (παράδειγμα)
Ετήσιο δηλούμενο  εισόδημα :
- Υπόχρεου : 25.500 ευρώ
- Συζύγου : 6.000 »
- Οικογενειακό : 31.500 »
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων 5.250 ευρώ
Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
- Υπόχρεου : (12.000Χ10%)+(13.500Χ30%)=1.200+4050=5.250 ευρώ
- Συζύγου : Δεν απαιτούνται λόγω ποσού εισοδήματος

Διανομέας βεβαιώσεων ο διαχειριστής της πολυκατοικίας
Διευκρινίζεται  επίσης ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών  των κοινόχρηστων χώρων (εκτός από δαπάνες εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών) μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων  ιδιοκτησιών, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
Ο διαχειριστής  της πολυκατοικίας  θα  εκδίδει  και θα χορηγεί  σε κάθε συνιδιοκτήτη  ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα  με το ποιόν βαρύνει η  δαπάνη  αυτή),  συγκεντρωτική  κατάσταση  των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία  θα εμφανίζεται  το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.
Από την κατάσταση  αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος  της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή  ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.
Αντίγραφο της  συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση,  μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται  με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν  το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Ανατροπές στα τεκμήρια
Δεν θα αποτελούν  τελικά τεκμήριο οι κατοικίες, εφόσον παραμένουν κενές για πάνω από έξι μήνες. Για να αποδειχτεί όμως αυτό, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίζουν στην εφορία λογαριασμούς ΔΕΗ ή ύδρευσης ή κοινοχρήστων κ.α.
Επιπλέον, από  το τεκμήριο δαπάνης για ιδιωτικά σχολεία εξαιρούνται τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Σε περίπτωση  διαζευγμένων, το τεκμήριο βαρύνει τον γονέα που πληρώνει τα δίδακτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου